Změny ve výkazu PAP v roce 2016

V roce 2016 předávají výkaz Pomocný analytický přehled organizační složky státu, kraje, obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem na počátku předcházejícího roku je 3 000 a více, příspěvkové organizace zřízené obcí, krajem nebo dobrovolným svazkem obcí, jejichž aktiva celkem (netto) přesahují alespoň v jednom ze dvou předcházejících let výši 100 mil. Kč a všechny příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu.

Rozšířený PAP, tj. ročně předávané části XIV až XVII a údaje vztahující se ke konsolidovaným partnerům (partnerům označených symbolem „P2x“) ve čtvrtletních výkazech PAP, budou v roce 2016 odevzdávat organizační složky státu, kraje, obce s počtem obyvatel 10 000 a více a všechny příspěvkové organizace, které odevzdávají PAP. 

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?