Účetní konsolidace

V modulu Konsolidace bude možnost naimportovaná účetní data dále zpracovat o různé konsolidační operace od vyloučení vzájemných vnitroskupinových (intercompany) vztahů, zahrnutí konsolidačního rozdílu, odpis konsolidačního rozdílu a další konsolidační operace. Konsolidační operace se budou (obdobně jako v modulu Účetní standardy) provádět formou formálních účetních záznamů, což považujeme za nejobecnější metodu.

Konsolidovat lze databáze v rámci jednoho i více licenčních čísel.

Cenotvorba

Funkcionalita bude poskytována formou licence samostatného modulu „Účetní konsolidace“, zařazeného do oblasti Controllingu.

  • Modul Účetní konsolidace je ohodnocen fixní cenou ve výši 9.800,-, tedy je poskytováno jako funkčnost (bez vazby na počet uživatelů.)
  • Součástí modulu je také submodul „Konsolidované jednotky“, v jednotkové ceně 880,-. Počet jednotek reprezentuje celkový počet databází, které mají být konsolidovány. Tento počet odpovídá příslušnému koeficientu (tedy místo počtu CAL se definuje počet konsolidovaných databází). Tento submodul je povinný, resp. bez vymezení počtu konsolidovaných jednotek není možné konsolidaci aplikovat.
  • Počet konsolidovaných jednotek je „plovoucí“, omezení je dáno celkovým počtem konsolidovaných dtb a není vázáno na konkrétní dtb.

Termín uvedení na trh: listopad 2015