Změna šifrovacího certifikátu ČSSZ 2016

Jako každý rok skončila i letos platnost šifrovacího certifikátu ČSSZ. Starý certifikát byl platný do 27. 10. 2015. Nový certifikát DIS.CSSZ.2016 je platný od 11. 9. 2015 do 10. 9. 2016. Tato změna se týká uživatelů, kteří využívají přímé odeslání hlášení na ČSSZ přes VREP (RELDP, Oznámení na ČSSZ/OSSZ, Přehled o výši pojistného a Příloha k žádosti), netýká se uživatelů odesílajících hlášení přes datovou schránku.

Jednotlivé kroky, jak certifikát nainstalovat a provést příslušné změny v programu HELIOS Orange, najdete popsané v naší Poradně v článku Mzdy - výměna šifrovacího certifikátu ČSSZ 2016 - Poradna (CZ).

Můžete si také na našich stránkách zakoupit záznam webináře, který se problematice změny certifikátu a elektronickému podání na ČSSZ věnoval - Webinář - Výměna šifrovacího certifikátu a elektronická podání na ČSSZ.

Případně nás můžete kontaktovat a objednat si placenou službu, kdy Vám pomůžeme potřebné změny v programu HELIOS Orange provést.

Ing. Veronika Porodová
Konzultant HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?