eNeschopenka – nová funkcionalita HELIOS Orange

E-Neschopenka v platnosti od 1.1.2020.

Co je e-Neschopenka ?

E-Neschopenka je elektronický obraz klasické papírové neschopenky. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zahájí provoz tohoto systému od 1.1.2020 a bude se týkat nemocí a úrazů. Ostatní nepřítomnosti (OČR, mateřské, otcovské a dlouhodobé ošetřování) zůstávají beze změny. Elektronické zpracování tak zjednoduší tok informací, protože e-Neschopenka propojí povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty, lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ.

Příslušný lékař ve svém softwaru vyplní údaje a pošle zprávu na servery ČSSZ. Tyto údaje jsou: datum začátku nemoci s diagnózou, vycházkami, atd., zpráva o dalším trvání nemoci a termín ukončení nemoci. Zaměstnanci zůstává povinnost oznámit zaměstnavateli nemoc. Zaměstnanec dále obdrží průkaz nemocného (což je soupis všech informací o trvání nemoci, vycházkách, atd.) a ten mu zůstane.

Více informací na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka

 

Řešení pro zaměstnavatele

Aby zaměstnavatel byl schopen zpracovat e-neschopenku, bude potřebovat od ČSSZ informaci o potvrzeném vzniku nemoci, zprávu o pokračující nemoci a ukončení nemoci. Existují tři možnosti, jak se tyto informace k zaměstnavateli dostanou:

  • Datová schránka

Zaměstnavatel může zaregistrovat na ČSSZ na svoji datovou schránku do které mu budou chodit tzv. notifikace. Mají podobu PDF dokumentu, který bude obsahovat všechny údaje a zároveň bude obsahovat XML soubor, který tyto údaje bude také obsahovat.

  • E-portál ČSSZ 

Zaměstnavatel může mít nebo už i má zřízený přístup v e-portálu na ČSSZ. Zde bude oblast, kde uvidí všechny nemocné zaměstnance a všechny jejich notifikace (vznik, pokračování, ukončení) nemoci. Portál bude obsahovat detailní i souhrnný výpis a možnost exportu PDF souboru s časovým razítkem.

  • Přímá komunikace ze mzdového systému přes VREP

ČSSZ rozšířila portál VREP o možnost zažádat o výpis notifikací za určité období (maximálně měsíc). Od ČSSZ se pak vrátí souhrnný seznam notifikací (vznik, pokračování a ukončení nemoci), které se v zadaném intervalu budou vyskytovat. Bude to v podobě XML souboru, který bude možno zpracovávat ve mzdovém systému.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že nevíce sofistikované řešení (tj. automatizované s min. možností vzniku chyb) je varianta c.

Právě možnost přímé komunikace se systémy ČSSZ svým uživatelům přináší HELIOS Orange.

 

Přímé propojení e-portálu ČSSZ a systémem HELIOS Orange

Nová rozšiřující funkcionalita e-Neschopenka zajišťuje přímé propojení mezi portálem ČSSZ a mzdami v systému HELIOS Orange (viz. výše uvedená varianta c) a obsluze umožňuje komfortnější zpracování neschopenek.

  • Komunikace s VREP portálem ČSSZ a evidence tzv. notifikací v systému nebo ruční import XML souborů z datové schránky.
  • Přehled Evidence DNP, kde se automaticky na základě notifikací vytvoří podle čísla rozhodnutí dávka nemocenské (nemoc, pracovního úraz). Evidence nebude závislá na mzdových obdobích a bude přes měsíce. Bude obsahovat informace o čísle rozhodnutí, pracovním poměru, datum vzniku, konce a poslední známé datum potvrzení trvání. Společně s těmito informacemi uživatel může evidovat hodiny odpracované první a poslední den. Bude možné i sledovat, z jakých notifikací se evidence DNP skládá. Pořídit bude možné i ruční záznam a to i jiných dávek (otcovská, OČR, ...) bez vazby na notifikace.
  • Z evidence DNP se bude generovat docházka do předzpracování mezd. Evidence bude obsahovat i hodiny první a poslední den.
  • Podpora pro automatickou likvidaci DNP.
  • Generování historie nemocí z notifikací e-Neschopenky.

Podrobný popis funkcionality v HELIOS Orange najdete v Poradně pro verzi iNUVIO zde:

https://forum.helios.eu/orange/help/cs/Mzdy_-_eNeschopenka_-_Poradna_(CZ)

a pro verzi č.2 zde:

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Mzdy_-_eNeschopenka_-_Poradna_(CZ)

 

Pro koho je nová funkcionalita e-Neschopenka vhodná

Obecně pro každou společnost s více zaměstnanci. Hlavní přínos spočívá především ve snížení administrace spojené s evidencí nepřítomností plynoucí z nemoci či úrazů a tedy je přímé úměrné četnosti těchto nepřítomností v dané společnosti.

Čím více má organizace zaměstnanců, tím je pracnost spojená s administrací těchto hlášení vyšší. Jedná se tak primárně o společnosti s více jak 100 zaměstnanci, účetní společnosti (zpracovávající mzdové účetnictví svým klientům) a především pak společnosti s vyšším poměrem dělnických profesí.

Uživatelé systému HELIOS Orange v edici iNUVIO získají tuto funkcionalitu zdarma a bude součástí pravidelného update během prosince.

Uživatelé původní verze č. 2 systému HELIOS Orange mají možnost si tuto funkcionalitu dokoupit prostřednictvím svých obchodních garantů.

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?