HELIOS Orange pro literaturu napínavou i poučnou

Nakladatelství MOBA je jednou z nejvýznamnějších a nejstabilnějších firem působících na českém knižním trhu. Počtem ročně vydaných titulů se řadí mezi největší česká nakladatelství. Vydává knihy v mnoha edicích, jako jsou Severská krimi, Světová krimi, Původní česká detektivka, Historické romány a krimi, Společenské romány či Literatura faktu. Od začátku roku 2016 pomáhá nakladatelství v jeho náročné a záslužné činnosti informační systém HELIOS Orange z produkce Asseco Solutions.

Před zavedením komplexního systému HELIOS Orange využívalo vydavatelství několik let pouze ekonomický systém. Ten však posléze přestal dostačovat nárokům neustále rostoucí společnosti s vyprofilovanými firemními procesy, které bylo třeba pomocí systému řídit.

K důvodům, které vedly k pořízení informačního systému, říká Petr Lovecký, zástupce ředitelky a jednatel MOBA knihy: „Hlavní důvody byly dva. Prvním z nich byla nutnost moderního informačního a ekonomického systému, který dokáže pokrýt všechny potřeby firmy. Druhým důvodem byla skutečnost, že ucelený jednotný systém nám dokáže ušetřit náklady na administrativu a zjednodušit pohled na provozní a ekonomické fungování firmy."

Implementace probíhala zhruba pět měsíců, z toho poslední dva měsíce již za ostrého provozu, kdy se řešily zejména programové úpravy na přání zákazníka. Průběh implementace byl standartní bez závažných problémů, a to díky důkladné přípravě implementace. Hlavní část implementace však byla ukončena 1. ledna 2016 s ohledem na zahájení nového účetního a obchodního období.

Ačkoli od zavedení systému HELIOS Orange ve společnosti MOBA knihy neuplynula ještě příliš dlouhá doba, již nyní dokáže pan Lovecký specifikovat jeho přínosy: „Především je patrné zjednodušení pohledu na provozní a ekonomické fungování firmy. Bez problémů lze sledovat na jednom místě důležité finanční, odbytové a ekonomické ukazatele firmy," konstatuje a dodává: „Již nyní také vidíme značnou finanční úsporu za administrativu. Tu však zatím nemůžeme úplně přesně kvantifikovat. Naše první předběžné odhady jsou ale cca 750 hodin uspořené administrativní práce za kalendářní rok."

Ve společnosti MOBA knihy jsou v současné době implementovány tyto moduly:

 • Workflow,
 • Nástroje přizpůsobení,
 • Uživatelské editory,
 • Banka,
 • Účetnictví,
 • Pokladna,
 • Majetek,
 • Finanční analýza a plánování,
 • Řízení peněžních toků,
 • Manažerské rozhraní,
 • Sklady, Výrobní čísla a šarže,
 • Nabídky objednávky a rezervace,
 • Fakturace,
 • Firemní aktivity,
 • Zakázky,
 • Mzdy,
 • Personalistika.

Z nich jako velice zajímavé hodnotí Petr Lovecký nástroje na vyhodnocování dat ze systému.

Nakladatelství MOBA
Nakladatelství MOBA vzniklo v roce 1991 v Brně. Za 25 let existence se vyprofilovalo v jednu z nejvýznamnějších a nejstabilnějších firem působících na českém knižním trhu. Po skromných začátcích, kdy produkce čítala několik titulů, vydává nyní nakladatelství MOBA každý rok téměř 400 knih, takže počtem ročně vydaných titulů se řadí mezi největší česká nakladatelství. Vydává knihy v mnoha edicích, mezi něž patří Severská krimi, Světová krimi, Původní česká detektivka, Historické romány a krimi, Společenské romány či Literatura faktu.

Bližší informace lze nalézt na www.mobaknihy.cz

Asseco Solutions
Asseco Solutions, a.s., je největším producentem podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu. Softwarová řešení z jeho produkce jsou distribuovány i na dalších trzích v rámci střední Evropy. Společnost se zabývá nejen vývojem, ale také implementací a podporou specializovaných systémů pro organizace všech velikostí v nejrůznějších oblastech jejich působení. Produktové portfolio sahá od informačních systémů pro nejširší spektrum podniků, zabývajících se výrobou, obchodem či službami, přes produkty pro oblast veřejné správy, až po např. produkty pokrývající specializované potřeby ubytovacích a stravovacích zařízení. Všechny produkty jsou doplněné širokou nabídkou služeb a partnerských programů. Kromě základních modulů a funkcionalit poskytují též řešení pro jednotlivé oblasti podnikání, tzv. „oborová řešení". Asseco Solutions je nositelem certifikátu kvality ISO 9001:2008 a je členem nadnárodní skupiny ASSECO Group.
Na konci roku 2014 v Asseco Solutions, a.s. pracovalo celkem 329 osob a obrat za rok 2014 činil 444,1 mil. Kč.

Poslání společnosti Asseco Solutions
Pomáháme firmám, aby byly úspěšné v jejich podnikání. Díky našim službám se mohou plně věnovat svým aktivitám, starost o informační systémy přenechávají nám. V každém okamžiku ctíme vztah s našimi zákazníky i pracovníky, lpíme na pověsti důvěryhodného partnera.

Bližší informace lze nalézt na www.AssecoSolutions.eu

Skupina ASSECO
Skupina ASSECO byla založena v roce 2004 vytvořením strategického partnerství mezi Asseco Poland (bývalý Comp Rzesów) a Asseco Central Europe (bývalý Asset Soft).
Mateřská společnost Asseco Poland S.A. je největší IT společností kótovanou na Varšavské burze cenných papírů. Ekonomicky patří k nejsilnějším evropským softwarovým společnostem – v roce 2014 se umístila na šestém místě v žebříčku The Truffle 100, který analyzuje 100 nejúspěšnějších softwarových společností na základě kategorie výnosů z vlastního softwaru.
Skupina Asseco je dnes mezinárodním uskupením prosperujících evropských IT společností. Je přítomná v celé Evropě prostřednictvím svých regionálních holdingů: Asseco Poland, Asseco Central Europe, Asseco South Eastern Europe, Asseco Western Europe a Asseco Eastern Europe. Aktivity skupiny mimo evropský trh realizují společnosti sdružené v holdingu Formula Systems. Tyto společnosti působí například v Izraeli, USA, Japonsku a Kanadě. Společnosti skupiny ASSECO poskytují komplexní IT řešení všem segmentům ekonomiky v mnoha zemích. Portfolio jejích klientů tvoří stejně tak silné nadnárodní bankovní a finanční společnosti, veřejné instituce, mezinárodní korporace, jako malé a střední podniky. ASSECO Group zaměstnává přes 18 000 lidí.

Bližší informace lze nalézt na www.asseco.com.

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?