HELIOS Intelligence

Využijte dokonale firemní data a získejte správné informace pro svá rozhodnutí.

HELIOS Intelligence vám umožní pochopit a monitorovat aktuální výkonnost podniku, plánovat budoucí obchodní strategie a zpracovávat velké datové soubory.

Hlavní přínosy HELIOS Intelligence

 • efektivně zanalyzuje různé typy informací z mnoha různých pohledů a v různých souvis¬lostech
 • rychle vygeneruje informace potřebné pro rozhodování v obchodních příležitostech, řízení zakázek nebo celé firmy
 • nabízí připravené „pohledy“ na klíčové informace o fungování firmy, které je možné vkládat a dále publikovat v jiných dokumentech, intrane¬tech nebo prezentacích
 • prezentuje data z kterékoli části systému do přehledných grafů a tabulek HELIOS Intelligence prohlížeče
 • zprostředkuje pohled na data napříč celým systémem (prodej, sklad, účetnictví a další)
 • umožní uložení modifikovaného pohledu na vybraná data
 • rozloží data na položky detailu metodou drill-down a opačným smě¬rem slučovat pomocí metody drill-up
 • využijí nejen manažeři, ale i pracovníky na ostatních úrovních ve firmě

Reporting, plánování, forecasting, modelování

 • možnost sestavovat komplexní provázaný plán jako odraz dlouhodobého a následně i krátkodobého pohledu na budoucí vývoj společnosti
 • vazby mezi jednotlivými plány pevné i modifikovatelné z pohledu uživatele (změny organizační struktury, nové produkty, služby atd.)
 • možnost vytvářet více verzí plánů jednoduchou formou převzetí dat a vazeb z verze předchozí
 • modifikace plánů pro nové podmínky a porovnání mezi sebou
 • výhledy (forecasty) kombinující skutečná a plánová data
 • funkce umožňující modelovat dopady změn všech významných faktorů jak do oblasti nákladů a výnosů, výsledovky, tak do oblasti aktiv a pasiv, včetně dopadů do řízení finančních toků

Produkty, které využívájí HELIOS Intelligence:

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?